This app requires JavaScript! Dahanca
Error in site JavaScript
VERA OG ALBERT HILLS MINDEFOND
Fondens stifter er Vera Hill.
Søg (Position) Tab Number:

Vera var enke efter Jonny Carl Hill. Deres eneste barn, Albert Hill, født i 1954 fik kræft i næsesvælget som 17 årig. Albert blev rask, men led af svære senfølger efter strålebehandlingen. Alligevel fik han en uddannelse og drev i en årrække Thorups Bodega ved domkirken i Aarhus. Desværre fik Albert 20 år senere en ny kræftsvulst, denne gang i struben, som måtte bortopereres, Albert måtte derfor lære at tale med taleventil, men var på trods heraf fortsat meget aktiv med sin forretning og i foreningen af strubeløse. Albert døde af sin kræftsygdom i 2007. Vera oprettede i 2009 et testamente, hvori hun bestemte, at der ved hendes død skulle oprettes en fond med navnet "Vera og Albert Hills Mindefond".

Fonden har som formål, årligt at udlodde det udbytte, fondens midler indbringer. Midlerne skal udbetales til kræftpatienter med vedvarende kræft i hoved og hals regionen eller svære følger af sygdommen, dog kun til ubemidlede - både børn og voksne. Legatet skal anvendes til brug for rejser, kulturoplevelser og i det hele taget til at forsøde tilværelsen for disse.

Hvem kan søge:
Betingelserne for at søge er således:

1) Ansøger er diagnosticeret med kræft i hoved og hals.
2) Ansøger er uhelbredeligt syg af sin kræftsygdom eller lider af svære senfølger af sygdommen.
3) Ansøger er "ubemidlet" ud fra en lempelig fortolkning.


Ansøgningsfrister:  1. Maj
2023   eller  1. Oktober 2023

Søg (Position) Tab Number: